KontoStowarzyszenie Musica Choralis

ul. Mochelska 17

85-569 Bydgoszcz

04 1140 2004 0000 3602 7769 4895

z dopiskiem: IX ArsLit, nazwa chóru / zespołu wokalnego