Jury V Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) - przewodnicząca

prof. Anna Domańska (Akademia Muzyczna w Łodzi)

prof. dr hab. Waldemar Górski (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

prof. Mariusz Kończal (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

ks. prałat Szymon Daszkiewicz (Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Poznaniu)