Kategoria A "Chóry dziecięce do lat 12"

Chór SZCZYGIEŁKI - Poniatowa

dyrygent - Anna Maria KarwatPasquale Pisari (1725 - 1778) O salutaris Hostia
Joanna Garbacz (ur. 1977) Gloria Deo
Otto Fischer (1911 - 1985) Ave Maria - Wenn ich ein Glöcklein wär
negro spirituals Go down, Moses
Cesáreo Gabaráin (1936 - 1991), opr. Joanna Garbacz (ur. 1977) Barka
pieśń afrykańska Siyahamba


Chór "Szczygiełki" powstał w 1975 roku w Poniatowej i przez ponad 40 lat propaguje ideę śpiewu chóralnego, odnosząc sukcesy na polskich i międzynarodowych scenach. W tym "kombinacie artystycznym" Danuty i Witolda Danielewiczów, składającym się z wielu formacji muzycznych, naukę śpiewu w Zespołach podjęło ponad 2 tys. dzieci i młodzieży dojeżdżających na zajęcia ze stu miejscowości województwa lubelskiego. Młodzi chórzyści – nierzadko dzieci w wieku 3 lat – rozpoczynają swoją "karierę" od rozśpiewania się w chórach przygotowawczych "Małe Szczygiełki" lub "Średnie Szczygiełki", aby później móc wystąpić w "Szczygiełkach" czy w "Szczygiełkach Grandi". "Kombinat" ma także propozycję dla rodziców i byłych członków chórów – jest to chór "Szczygiełki Fenix". Repertuar poszczególnych grup dopasowany jest do wieku i umiejętności chórzystów, dobierany w zależności od uroczystości.

Wśród najważniejszych osiągnięć można wymienić: liczne puchary, pierwsze miejsca i Grand Prix wielu konkursów krajowych i zagranicznych w latach 1975-2016 (np. Złote Kamertony zdobyte wielokrotnie podczas Ogólnopolskich Konkursów Chórów Szkolnych a'capella w Bydgoszczy, I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Chórów "Legnica Cantat", I miejsce dla "Szczygiełków" w konkursie Radiowej Unii Europejskiej, prezentacje artystyczne podczas 121 europejskich tournée itp.). Wszystkie formacje uczestniczyły także w projekcie "Musica Gloriosa" (2014 r.), prezentując przekrój repertuaru dla szerokiej publiczności w małych miejscowościach Lubelszczyzny w cyklu koncertów i warsztatów promujących śpiew chóralny.

"Szczygiełki" – chór skupia w swych szeregach uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Repertuar grupy dobierany jest w zależności od potrzeb i stanowi przekrój muzyki dawnej i współczesnej, sakralnej i świeckiej, dziecięcej i ludowej. W 2014 r. chór wygrał II Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Gdańsku, natomiast w 2016 roku zdobył najwyższą punktację w swojej kategorii podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis i do licznej kolekcji pucharów dołączył Srebrny Dyplom. W 2017 roku chór Szczygiełki zdobył I miejsce i Złoty Dyplom na II Międzynarodowym Konkursie Chóralnym "Cantu Gaudeamus" w Białymstoku.

Dyrygentami chóru od 2012 roku są Joanna Garbacz i Anna Maria Karwat.