Fundatorzy nagród w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej


Fundator Grand Prix konkursu

Jego Ekscelencja Ks. Bp Jan Tyrawa
Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej


Fundatorzy Nagród Specjalnych

prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba
Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
prof. zw. dr hab. Bernard Mendlik
Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Joanna Busz
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy
Towarzystwo Operowe im. Prof. Felicji Krysiewiczowej w Bydgoszczy
COLLEGIUM VOCALE BYDGOSZCZ
Przemysław Hachorkiewicz
Dyrektor Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis
prof. zw. dr hab. Mariusz Kończal
Federacja Caecilianum