Jurorzy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej


prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) - przewodnicząca jury

Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012-2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru "Opera Nova" w Bydgoszczy.

Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych "Ojczyzna". Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008), w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008), w Stanach Zjednoczonych (2006, 2007, 2014 i 2016) oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii, w 2009 w Szkocji, w 2013 w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015).

W 1981 roku założyła w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy "Canzona", a w 2001 roku Żeński Chór "Canzona-Absolwent". Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną i merytoryczną. Z chórami "Canzona" koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Grecji.

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.

Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich, jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.


prof. zw. dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Bernard Mendlik jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura (2006). Dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2015), a po przekształceniu Jednostki - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2016 i 2016-2020) oraz Kierownik Katedry Dyrygentury na ww. wydziale. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy.

Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Belgii, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. W 2004 r. był doradcą językowym Chóru Radia Berlińskiego (Rundfunkchor Berlin) w trakcie przygotowań utworu Stabat Mater - K. Szymanowskiego, wykonywanego w Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcja Sir Simona Rattle’a. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich.

Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich - Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 roku w Bydgoszczy. Członek Jury na ogólnopolskich konkursach i festiwalach muzyki chóralnej. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ASZ UKW w Bydgoszczy.

W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia MBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca - 2014.


prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Marcin Tomczak jest profesorem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej. W latach 2005-2012 piastował funkcję prorektora ds. artystycznych i studenckich. Kierownik katedry dyrygentury chóralnej (2005-2008, 2012-2016). Od roku 2016 dyrektor Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej. Członek Senatu Akademii, Senackich Komisji: Artystycznej i Budżetowej Akademii Muzycznej. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Od 1992 kierownik artystyczny i dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Z zespołem odbył liczne tournée koncertowe w kraju i za granicą występując w: Albanii, Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Hiszpanii, Litwie, Macedonii, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Ukrainie, Włoszech, a także USA, Korei Południowej, Chinach, Argentynie i Ekwadorze.

Laureat licznych czołowych nagród krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych, m.in.: Grand Prix Festiwalu im. F. Schuberta w Wiedniu (2000), Złoty Medal w kat. musica sacra, Złoty Medal w kat. chamber music w Choir Olympics w Busan, Korea Południowa (2002); I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym na Malcie (2003), Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich w Pardubicach (Czechy 2010), Grand Prix, I miejsce i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Wilnie (Litwa 2010, 2014); Grand Prix, I nagroda i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu Tomislava Zografskiego na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid (Macedonia 2013); Złoty Medal w kat. musica sacra w Choir Olympic Games Riga (Latvia 2014); indywidualnych nagród dyrygenckich (Polska 1999, Korea 2002, Czechy 2005, 2008), nagród rektorskich, władz terytorialnych, m.in. dwukrotnie nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej (2003, 2004), laureat Honorowej Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki (2002), laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury "Splendor Gedanensis" (2006). W roku 2016 z Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego zdobył Grand Prix, Nagrodę Specjalną za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem, Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta na XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Zapraszany do prac jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych (Grecja, Włochy, Litwa, Słowacja, Macedonia, Rumunia).

Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego oraz Przewodniczącego Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Mundus Cantat Sopot".


dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. AM (Akademia Muzyczna w Łodzi)

Jerzy Rachubiński, artysta muzyk, dyrygent, nauczyciel akademicki. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Działalność dyrygencką rozpoczął jeszcze jako student w Chórze Żeńskim "Echo" w Łodzi. Jako kierownik artystyczny i dyrygent pracuje z Chórem Mieszanym Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia" (od 1991 r.) oraz z Akademickim Chórem Politechniki Łódzkiej (od 1993 r.). Wieloletni dyrygent chóru uczelnianego oraz chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Łodzi, a także Łódzkiego Chóru Kameralnego, Chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Dyrygował ponad 500 koncertami muzyki chóralnej i oratoryjnej. Występował podczas 30 zagranicznych podróżach artystycznych w Niemczech, Włoszech, Czechach, Węgrzech, Szkocji, Anglii, Austrii, Norwegii, Ukrainie, Litwie, Francji, Holandii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii. Nagrodzony na konkursach chóralnych w Rumii, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy, Gnieźnie, Sławie, Krakowie, Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Gdańsku, Warszawie, Rzeszowie (2017 - I nagroda) oraz za granicą w Riva del Garda, Litomyšlu, Grado, Limburgu, Sligo, Freamunde, Pradze. W konkursach w Częstochowie i Międzyrzeczu nagrodzony także nagrodą indywidualną dla Najlepszego Dyrygenta Konkursu.

Jerzy Rachubiński wykonuje muzykę sakralną i świecką różnych epok i stylów, w tym także muzykę rozrywkową, jazz, musical. W kręgu jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim muzyka chóralna a cappella i z towarzyszeniem instrumentalnym oraz oratoryjna.

Dyrygował lub przygotował chóry w dziełach m.in. J. S. Bacha, G. P. Pergolesiego, T. Albinoniego, A. Mozarta, L. Cherubiniego. F. Schuberta, G. Donizettiego, A. Brucknera, A. Dvořáka, M. Tippetta, Zrealizował po raz pierwszy w Łodzi: Illuminare Jerusalem (I. Schoffield), Messa di Requiem (G. Donizetti), Liverpool Oratorio (P. McCartney, także w Warszawie, Lublinie i Günzburgu w Niemczech), Te Deum (G. Bizet), Te Deum (K. Kurpiński), Magnificat (J. Rutter). Przygotowywał chóry do koncertów z Andrea Bocelli oraz polskich edycji Night of the Proms. Dyrygował m.in. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, orkiestrą muzyków Opery Łódzkiej, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Łodzi.

Dokonał prawykonania utworów chóralnych a cappella jemu dedykowanych przez S. Kaczorowskiego: Mozaika jubileuszowa, Laudate Dominum oraz K. Grzeszczaka: Viva la musica, Antyfona, Praedictio doloris II oraz Cantus gloriosus na chór, zespół dęty i perkusję.

Nagrał 4 płyty z muzyką chóralną a cappella oraz płytę z muzyką oratoryjną (Te Deum K. Kurpińskiego i Te Deum A. Dvořáka). Jest autorem artykułów, referatów oraz książki Te Deum jako gatunek muzyki religijnej na przykładzie dzieł Karola Kurpińskiego i Antonina Dvořáka (Wyd. AM w Łodzi, 2011). Dokonał ponad 30 opracowań utworów na chór mieszany a cappella (pieśni sakralne, świeckie, popularne, patriotyczne).

Wielokrotnie pełnił funkcję jurora podczas konkursów chóralnych. Był v-ce prezesem łódzkiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr organizując m. in. coroczne edycje Łódzkich Turniejów Chóralnych, a od 2000 r. należy do Rady Artystycznej oddziału łódzkiego PZChiO, organizującego kolejne edycje Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis, współorganizator corocznego festiwalu Łódzka Jesień Chóralna.

Otrzymał nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Zasłużony działacz kultury" (2003), "Zasłużony dla kultury polskiej" (2006), Brązowy Medal Gloria Artis (2016), oraz nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi i Politechniki Łódzkiej.

Jerzy Rachubiński od 1998 r. prowadzi zajęcia w Akademii Muzycznej w Łodzi, kolejno jako asystent, adiunkt, obecnie jako profesor macierzystej Uczelni. Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej w latach 2012-2016. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, po przewodzie habilitacyjnym przeprowadzonym w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.


dr hab. Michał Zieliński, prof. AM (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

Teoretyk muzyki, kompozytor, aranżer, wokalista. W latach 1986-91 studiował kompozycję i teorię muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie prowadzi kursy instrumentacji, solfeżu i harmonii modalnej. Poza działalnością dydaktyczną czynnie uczestniczy w sympozjach naukowych organizowanych przez polskie i zagraniczne uczelnie muzyczne. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w zeszytach naukowych i kwartalniku "Muzyka".

W styczniu 2004 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk obronił dysertację doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Macieja Gołąba, a w grudniu 2011 roku pracę habilitacyjną w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Twórczość kompozytorska obejmuje przede wszystkim utwory chóralne (Laudate Dominum, Alleluja, Stabat Mater, Magnificat, Modlitwa, gdy dziatki spać idą, Missa super cantiones profanae), kameralne i solowe.

Jest współzałożycielem, wokalistą i kierownikiem artystycznym zespołu muzyki dawnej Collegium Vocale Bydgoszcz, który w latach 1992-2017 dał blisko 400 koncertów w kraju i za granicą (Białoruś, Dania, Niemcy, Serbia, Szwecja, Włochy). Z grupą nagrał kilka audycji radiowych i telewizyjnych oraz 12 studyjnych albumów CD. Za swoją debiutancką płytę z Missa paschalis Marcina Leopolity i utworami Wacława z Szamotuł (DUX 0248) zespół otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Fonograficznej "Fryderyk 2001" w kategorii "Album Roku - Muzyka Dawna". Płyta "Jezusa Judasz przedał" z polskimi pieśniami pasyjnymi (DUX 0469), nagrana wspólnie z zespołem Ars Nova, była nominowana do nagrody "Fryderyk 2004". W 2012 roku zespół został uhonorowany Medalem Archikonfraterni Literackiej "Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską".