Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na Chóralną Pieśń Pasyjną


Jury w składzie:

prof. dr hab. Zbigniew Bargielski – przewodniczący
prof. dr hab. Mariusz Kończal
dr Anna Szarapka
dr Piotr Komorowski
dr Benedykt Odya

po zapoznaniu się z 22 nadesłanymi kompozycjami wydało następujący werdykt:

miejsce kompozytor kompozycja partytura
I miejsce Łukasz Urbaniak (PLUTARCH*34) Crucem tuam PDF
II miejsce Robert Niepostyn (e’POST) Droga ku zbawieniu PDF
III miejsce Paweł Łukowiec (CHRISTOPHER) Stabat Mater dolorosa PDF


Utwór nagrodzony I miejscem będzie zaproponowany chórom do prezentacji w czasie VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w dniach 20-21 marca 2015 roku, a jego najlepsze wykonanie uhonorowane będzie Nagrodą Specjalną.